Knotty
2017

Projekt Knotty polega na przełożeniu techniki dziewiarskiej na język i ruch robota. W wyniku procesu powstała seria materialnych struktur z drutu miedzianego, które pokazują możliwości tej technologii.

Wykorzystanie właściwości dzianiny (tworzenie materiału z pojedynczej linii) oraz właściwości drutu miedzianego (przewodnictwo elektryczne) pozwala strukturom zarówno odczuwać, reagować, jak i emitować dźwięki.

Klient

Projekt studencki
School of Form

Sektor

Nowe technologie

Zespół

Paweł Lasota
Magdalena Mojsiejuk